Some text some message..

درباره ما

از آنجا که هنرمندان دارای معلولیت در جامعه هنری و ظرفیت های موجود در آن سهیم هستند و باید مورد حمایت قرار گیرند . سامانه هنرمندان دارای معلولیت توسط بنیاد خیریه معلولین ایرانیان جهت شناسایی توانمندی این افراد تشکیل شده است و هدف این سامانه جمع آوری اطلاعات وشناسایی ظرفیت های هنری موجود در بین افراد دارای معلولیت سراسر کشور می باشد .

بنیاد خیریه معلولین ایرانیان بر این باور است که با تکیه بر توانمندی هنری افراد دارای معلولیت و تاکید بر اشتغال حمایتی بتواند از ظرفیت های موجود در بازار صنایع دستی داخلی و خارجی برای معرفی تولیدات و فروش محصولات افراد دارای معلولیت به نحو شایسته ای استفاده نماید . و همچنین شرایط لازم را برای بهبود سطح کیفی تولیدات با همکاری فرد دارای معلولیت فراهم نماید .جامعه معلولین هنرمند

به اعضای ما بپیوندید

حمایت از هنرمندان

تسهیلات و بسته های متنوع حمایتی

پیشنهاد ویژه

شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی